Fotowoltaika on-grid, off-grid, czy hybrydowa? Wady i zalety rozwiązań

Fotowoltaika on-grid, off-grid, czy hybrydowa? Wady i zalety rozwiązań

Fotowoltaika jest najczęściej wybieranym źródłem energii odnawialnej w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Odsetek prosumentów cały czas rośnie. Na koniec pierwszego kwartału tego roku udział w ogólnej mocy zainstalowanej wynosił aż 74% na ponad 13GW krajowej mocy zainstalowanych instalacji PV. Z uwagi na stale rosnące ceny za energię elektryczną wiele osób zastanawia się lub planuje jej montaż. Decydując się na instalację fotowoltaiki można wybrać jedną z trzech systemów: on-grid, off-grid oraz hybrydową. W tym artykule zestawiamy ich wady i zalety.

 

Instalacja On-Grid (klasyczna)

Instalacja On-Grid to klasyczne rozwiązanie, które jest najczęściej wybierane przez inwestorów. Jest to system ściśle współpracujący z siecią energetyczną, dlatego konieczne jest jego zgłoszenie do opera sieci dystrybucyjnej (np. Tauron, Energa itp.). Obowiązek zgłoszenia powoduje jednoczesną konieczność wymiany licznika na urządzenie dwukierunkowe, dzięki temu dostawca energii jest w stanie monitorować ile energii zostało oddane do sieci przez pracującą instalację fotowoltaiczną oraz ją rozliczyć. Energię, która nie została wykorzystana przez użytkowników, można przekazać do publicznej sieci energetycznej. Taką instalację można wyposażyć w inwerter hybrydowy zamiast klasycznego, który da możliwość późniejszego wyposażenia systemu w magazyn energii.

Zalety instalacji On-Grid:

 • montaż systemu na obiekcie jest relatywnie prosty,
 • koszty inwestycyjne są niższe niż w przypadku systemu off-grid i hybrydowego.

  Wady instalacji On-Grid:

  • instalacja on-grid NIE PRACUJE w czasie, gdy napięcie sieciowe zanika,
  • system on-grid jest wrażliwy na wahania napięcia sieci energetycznej, dlatego powstają częste problemy z wyłączeniami instalacji on-grid z powodu wysokiego napięcia sieciowego.

   Instalacja Off-Grid

   Instalację Off-Grid charakteryzuje całkowite uniezależnienie się od publicznej sieci energetycznej. Wygenerowana energia konsumowana może być na bieżąco, a jej nadwyżki magazynowane w akumulatorach. Dzięki temu możliwe jest jej wykorzystanie w dowolnym momencie, niezależnie od chwilowej produkcji.  

   Zalety instalacji Off-Grid:

   • następuje uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy energii, 
   • nadwyżka produkowanej energii lokowana jest w magazynie, 
   • brak integracji z publiczną siecią energetyczną,
   • sprawdza się w miejscach, gdzie podłączenie do sieci energetycznej jest bardzo kosztowne.

   Wady instalacji Off-Grid:

   • wymaga wyposażenia system w kontroler ładowania zapobiegający przeładowaniu, nadmiernemu naładowaniu magazynu, 
   • koszty inwestycyjne są wyższe niż w przypadku systemu on-grid,
   • po naładowaniu magazynu energii reszta wyprodukowanej energii zostaje bezpowrotnie utracona.

    

   Instalacja hybrydowa

   Zintegrowany system łączący klasyczną instalację fotowoltaiczną z magazynem energii to rozwiązanie hybrydowe. Dzięki integracji hybrydowego inwertera, dwukierunkowego licznika oraz magazynu energii system łączy ze sobą zalety rozwiązań on-grid oraz off-grid. W przypadku tego rozwiązania także istnieje konieczność zgłoszenia do opera sieci dystrybucyjnej. 

    Zalety instalacji hybrydowej:

   • możliwe jest zwiększenie autokonsumpcji nawet do 100%, nadwyżkę energii można przekazać do magazynu,
   • w przypadku pełnego naładowania magazynu, nadwyżka przekazywana jest do sieci dystrybucyjnej,
   • następuje większe uniezależnienie się od wzrostu cen energii niż w przypadku klasycznej instalacji on-grid, 
   • system hybrydowy daje możliwość zasilania urządzeń, nawet w przypadku wystąpienia awarii sieci, 
   • możliwe jest obniżenie kosztów przeznaczonych na pobór energii, kiedy następuje ładowanie magazynu w godzinach występowania niższych cen energii i wykorzystywania jej podczas wyższych chwilowych cen, 
   • podczas spadku produkowanej energii z instalacji PV można ją uzupełnić energią z magazynu, 
   • zwrot z inwestycji jest szybszy niż w przypadku instalacji off-grid, 
   • magazyn energii pełni rolę systemu podtrzymującego.

   Wady instalacji hybrydowej:

   • wymaga wyposażenia system w kontroler ładowania zapobiegający przeładowaniu oraz nadmiernemu naładowaniu magazynu,
   • koszty inwestycyjne są wyższe niż w przypadku systemu on-grid, są uzależnione m.in. od pojemności akumulatorów oraz potrzeb użytkownika.

    

   Chcesz zainstalować fotowoltaikę u siebie? Zastanawiasz się nad magazynem energii? 

   Skontaktuj się z nami! Napisz na biuro.wroclaw@fesma.pl lub zadzwoń +48 575 699 337. 

    [1] ure.gov.pl

   Powrót do bazy wiedzy